Hướng dẫn nạp tiền
Bước 1
Chọn hình thức thanh toán là "Online Banking", nhập số tiền và nhấp vào "Gửi đi"
guide
Bước 2
Nhấp “Chi trả”
guide
Bước 3
Chọn ngân hàng, nhấp vào bước tiếp theo
guide
Bước 4
Điền đầy đủ thông tin cá nhân theo lời nhắc trên giao diện ngân hàng và hoàn tất việc nạp tiền
guide